Yâ Hazreti Mevlânâ

 

Sensin âriflerin şâhı

Yâ Hazret-i Mevlânâ

Âşıkların pâdişâhı 

Yâ Hazret-i Mevlânâ

 

Sen bir Sıddık-zâdesin

Hem mest-i bî-bâdesin

Deryâ-yı dürdânesin

Yâ Hazret-i Mevlânâ

 

Murtazâ‘dan nisbetin

Çok acâib kisvetin

Pek büyüktür himmetin

Yâ Hazret-i Mevlânâ

 

Sen bir câh-ı rif’atsin

Halka Hak’tan rahmetsin

Bir pîr-i pür himmetsin

Yâ Hazret-i Mevlânâ

 

     Kemahlı Mevlevî Şeyhi

     Hacı İbrahim Hakkı Ef.

     Şehit (Vef.1924)

Bu yazı Dervish kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.