"2008 Nisan" ayındaki yazılar

Kalender Çekirge Doğdu

Herşey uluorta konuşulmaz

Bir kırıntı ışık

Örtmez Hakk yüzün

Sola bakmak haramdır

Sen göklerin canısın

Bilmek içün gelmişem

Olur Olmaz Konseri

İki Kardeş Fransız

İlâhilerle Kırk Yıl

Yeni Bebekler doğacak

Borcunuzu Ödemeden gitmeyin

Yanlışlık Ebedi olamaz