"2007 Eylül" ayındaki yazılar

Nine'nin Göz Yaşları

Hain İktidarların Sonu

Batı Modeli Ramazan

Aldı Başını Gidiyor

Yandım Allah Mevlevîhânesi

Tekke Bekleyen Örümcekler

Kırıtarak İlahi Okunmaz

Gücümüze Aşk olsun