"2011 Ağustos" ayındaki yazılar

Gülü yetiştiren çalı

Lutf-u Şahı Enbiya

No Comment !

ol Hulki hasen

Durma Yüzün sür

Nice Rahat oliser

No comment !

adın sakınan kişi