aklı târumâr âşık

akil.jpg

Benem ol mihnet ü derd ile yâr olan âşık Benem ol fürkat-i hicr ile zâr olan âşık Benem ol akl gibi târumâr olan âşık Benem ol aşk gibi bÎ karâr olan âşık Figân u âhum ile yaşum olmadı teskin. Diriga cânuma geçdi firak-ı yâr-ı Güzin Hz. Sultan Divane Mehmet Semai Çelebi

Divane Mehmet Çelebi 14.yy.