Bu Nasıl Papalık ?

papessa.jpg  

Bir adam, bir başkasının   ettiği küfrü tekrarlarsa kendisi küfür etmiş sayılmazmış. Bir Türk Atasözü “nakli küfür küfür değildir” diyor… Bence küfürdür. Küfrün ta kendisidir. Küfrü nakleden de küfür eden kadar suçludur. İnsan durup dururken Neden küfür nakleder ki ? kendisi de o küfre iştirak etmiyorsa acaba neden naklediyor ? Elbette iştirak ediyor ve onun için naklediyor… Doğrudan doğruya küfür etmeye cesareti bulunmayan hallerde araya birisini koyarak küfür ediyor. Eskiler “nakli küfür küfür değildir” derken hiç sormamışlar “acaba küfür nakleden neden bu işe bulaşıyor ?

Papa diyor ki “ben asla İslama saldırmak niyetinde değilim, Müslümanları severim, kitaplarını sayarım ” saldıran ben değilim, Bizans İmparatoru II. Manuel Komnenos’tur

İlahi Papa hazretleri, sen durup dururken yedi yüz yıl önce yaşamış bir saldırganın lafını nereden bulup çıkardın ? Amacın neydi ? O günden bu güne geçen yüzyıllar içinde hiç mi İslamı öğen yoktu da söveni arayıp buldun. Sana kim inansın Papa hazretleri ? Bu kadar  trişkadan savunma olur mu ? koskoca Papa’sın, yaramaz çocuklar gibi “taşı ben atmadım o attı…” diye kendini temize çıkarmaya çalışıyorsun ? Bu nasıl papalık ?

Biz küçükken İstanbul’da Karaköy’de Yüksek kaldırım’ın Beyoğlu tarafında “Papa Jorj” isimli bir müzik mağazası vardı. Oldukça meşhurdu. İstanbul’un tüm müzik camiası Papa Jorj’u tanır müziğe meraklı insanlar onun dükkanına dolardı. Biz çocuklar para buldukça gider Papa Jorj’dan ağız mızıkası. Mandolin,  flüt falan alırdık….

Papa Jorj yıllar önce piyasadan çekilerek İstanbul şehrinin tarihine karıştı… Acaba diyorum o Papa bu Papa’dan daha mı hayırlıydı ? Hiç olmazsa müzik aracılığıyla insanların gönlüne ferahlık verirdi. Şimdiki yüzlerce yıllık kinleri, tozunu silip piyasaya sürüyor…

Bu Papa’nın derdi nedir ? İslam’a saldırmaktan öte bir maksadı varsa ? bilmem ama İslam’a saldırmak Papa’lar için yeni bir şey değildir. Ayrıca onlar için kutsal bir görevdir. Bu görev İlk Haçlı seferlerinden bu yana   bin yıldan beri devam ediyor. Avrupa’nın kutsal tarihinde bir “kara leke” gibi kıyamete kadar kalacak olan bu olayın adı bu tarafta “Haçlı seferleri” karşı tarafta “Kudüs yollarında feda-i can eden Hacılar“dır. Şovalyelerin güdümünde Batı Anadolu’da görülen ilk hıristiyan sivillerin sırtlarında bezden dikili haçlar bulunduğu için onları ilk karşılayan Selçuk Türkleri isimlerini “Haçlılar” diye koymuşlar. Doğu’ya giden   Şövalye‘lerin Batı tarihlerindeki isimleri ise “Hacılar” dır. Amaçları Kudüs’ü Müslümanlardan kurtarmak bu yolda can vererek cennete girmekti.

İsa Ruhullah aleyhisselam’ın   “Nübüvvet” sıfatını inkâr ederek, 330’da Kral Konstantinin topladığı İznik Konsilinden kalma çetrefil bir “üçleme” inancına bürünen ve şanlı bir peygambere, hatta kendi rızasından da öte “uluhiyyet” isnat ederek onun   dinini bozan Papa’nın “kilise” sistemi, Haçlı seferlerinin tarihsel taşaronudur.

Bu bir din değildir, “kilise kumpanyası“dır. Kilise “Roma İmparatorların” zorunlu doğumhanesinde yeryüzüne gözünü açmış, Haçlı seferlerinin kanlı beşiğinde çocukluğunu yaşamış. Ortaçağ’ın koyu karanlık korku paranoyasında delikanlılığa ulaşmıştı. Şimdi olgunluk çağını yaşamaktadır. Tüm varlığını İslama karşı geliştiren bu sistemin bu gün başında bulunan Papa hazretleri, elbette yüzlerce yıllık görevine başarı ile devam edecektir…Neden kızıyoruz ki ?

Anlamıyorum, neden bazı Müslüman ileri gelenleri Papa ile alel acele diyaloğa girmeye koşuşuyorlar ? Ona cevap  yetiştirmeye çalışıyorlar. Müslümanların Papa‘ya söyleyecekleri hiç bir şey yoktur. Onların konumları farklıdır. Arada ilişki yok… Papa bir din adamı değildir ki… İsa Peygamber‘in adını kullanan “Kilise” isimli bol paralı bir teşkilatın başıdır. İnanmış, değerli saf Hırıstiyanları kandırıyorlar. Bâri Müslümanlar oyuna gelmese…

Bu yazı Baş Yazı kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.