Vakt oldu temam

muh1.jpg Âmine eder çü vakt oldu temâm Kim vücûda gele ol hayrül enâm

Sûsadım gâyet harâretden katî Sundular bir câm dolusu şerbeti

Şerbeti karşımda tutdu hûriler Bûnu sana verdi Allâh dediler

Kardan ak îdi ve hem soğuk idi Lezzeti dâhi şekerde yok idi

İçdim ânı oldu cismim nûra gark İdemezdim kendimi nûrdan fark

Geldi bir akkuş kanâdı ile revân Arkamı sîgâdı kuvvetle hemân

Doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn Nûra ğark oldu semâvât-ü zemîn "Vesilet ün necat"

Süleyman Çelebi Bursa 13.yy.