Rhodes’in kanlı elmasları

saf-elmas.jpg (Tarihten ibretli kesintiler)
(Arşiv’den)
19. yüzyılın ikinci yarısında Illuminati Şebekesi’nin en çok öne çıkan adı, Cecil John Rhodes adlı İngiliz siyasetçidir. Bu kişi, Güney Afrika’yı tümüyle yerlilerin ellerinden alarak sömürgeciliğin kontrolüne sokan adamdır. Güney Afrika topraklarını aynı zamanda oldukça insafsızca yönetmiş ve çıkardığı fitnelerle yerli halktan pek çok insanın kırılmasına sebep olmuştur.

rodes.jpg

Rhodes’in  Güney Afrika’yı sömürgecilerin kontrolüne sokmasındaki başarısı izlediği fitne politikalarından kaynaklanıyordu. Bu amaçla seçtiği iki kabileyi birbirine düşürüyor, bu iki kabilenin fertleri iyice birbirlerini kırıncaya kadar hadisenin dışında kalmaya yahut bir yandan ateşin üzerine benzin dökmeye devam ediyordu. Her iki kabile de iyice zayıf düştükten sonra müdahale ediyor, “barış ve anlaşma” sağlama iddiasıyla her ikisini birden kontrolüne alıyordu.”Önce sorun çıkar, sonra çözüm öner” teorisini geliştirmişti. Irk ayrımı politikasının fikir babası da odur. Onun bu tutumu yüzünden Güney Afrika’nın yerlileri ve asıl sahipleri olan siyahlar, yıllarca zulme ve aşağılanmaya uğramışlardı.

elmmma.jpgRhodes 1880’de “De Beers Mining Company”, yani De Beers Madencilik Şirketi’ni kurdu. Bu şirket, günümüz elmas piyasasına büyük ölçüde hakimdir. Cecil Rhodes, Güney Afrika’da elmas madeni işletirken rakipleri ile boğaz boğaza amansız bir mücadele içerisine girmişti. Rothschild ailesinden gelen para desteği ile rakiplerini ezmiş ve dünya elmas kralı olmuştu. Cecil Rhodes yaşadığı sürece en büyük isteğinin tek dünya krallığının kurulması olduğunu hiç gizlememişti.

rodesss.jpg Rhodes, 19. yüzyılın sonuna doğru Londra’da oldukça etkili bir faaliyet merkezi oluşturan Illuminati şebekesini devreye soktu. Bu şebekenin amacı dünyayı tek merkezden yönetmek, dolaylı sömürgeciliğin çengeline takılan devletlerin yöneticilerini yetiştirmek ve onlar vasıtasıyla bütün dünyaya kumanda etmekti. Bu amaçla “Rhodes Bursları” adıyla geleceğin yöneticisi olacak üniversite öğrencilerine yardım ve onların murakabe edilmesi amacıyla bir organizasyon oluşturdu. (Arşiv’den)   

           elmas.jpg elmasss.jpg ill.jpg

Bu yazı muhtasar dünya hikayeleri kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.