Sözün Bittiği yer

147489663.jpg Kaatillerin ortasında bir bakan