Durma Yüzün sür

ahmet.jpg

N’ola tacum gibi başumda götürsem daim Kademi resmini ol hazret-i Şah-ı resulün Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün

Sultan 1.Ahmet (17 yy.)