Çok sırlar duyasız

hex6.JPG

Mevlayı zikredin uyuman aşıklar Lutfuna şükredin uyuman aşıklar

Aşk ile yanalım, candan usanalım, Gelin uyanalım uyuman aşıklar

Terk edip gafleti gözedin fırsatı Bulasız vuslatı uyuman aşıklar

Hazrete uyasız, rahmete doyasız Çok sırlar duyasız uyuman aşıklar

Maksudu bulalım aşk ile dolalım Makbul kul olalım uyuman aşıklar

Cennete giresiz,vuslata eresiz Allahı göresiz uyuman aşıklar

NURI'yi dinlenüz, sözlerin anlanuz Derd ile inlenüz uyuman aşıklar

Abdülehad Nuri Sivasî (1650)