Hayat İklimi dilersen

kitap_.jpg

Yâr ile ettiğin ahdi unutma
Gel gönül dost illerine gidelim
Sakın bu virân yerde vatan tutma
Gel gönül dost illerine gidelim

Cânân iline varup görmek dilersen
Hayat iklîmine irmek dilersen
Solmaz gülşen gülün dermek dilersen
Gel gönül dost illerine gidelim

Hakk‘dan HÜDAİ‘ye ihsân olurdu
Her vech ile yollar âsân olurdu
Zerresi gün gibi rahşân olurdu
Gel gönül dost illerine gidelim

Aziz Mahmut Hüdai

Bu yazı Dervish kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.