Asker emir dinlemiyor

askerler.jpg

Fransız devriminde Bastil kalesini basan halka karşı silah kullanmayı reddeden askeri birliğin kumandanı Devrimin önde gelen isimlerinden çok daha değerli bir insanlık hizmeti yapmıştı. O tarihi an yaşanmasaydı, Devrimin başarılı olması ihtimali yoktu.

Bir askerin emir kumanda kaynağı bozulduğunda, asker emri doğruca kendi halkından alır. Bu güne kadar bu tarihte hiç değişmemiştir.

Anadolu Selçuk devleti'nin sonunu getiren Malya savaşının en kızgın saatlerinde II. Giyaseddin’in askerleri Müslüman kardeşlerine silah çekmeyi reddettiğinde o devrin de sonu gelmiş, hukuksuz kalan, kanunsuz kalan, eşkıya eline düşen, altı boşalan rejim, tarihin acımasız çöplüğüne atılmıştı.

Tunus’ta olaylar başladığında göstericilerle el sıkışan bir güvenlik görevlisinin resmi çok düşündürücüydü.  İhanet rejimlerinin sonu işte böyle geliyor. Polisler, askerler kazayla eşkıya eline geçmiş bir devletin verdiği emirleri dinlemiyor ve halkla bir araya geliyorlar.

Halkına ters düşmüş her devletin başına bu gelmiştir. Çökmekte olan her rejim son savaşını kendi halkına karşı vermiştir.  Dün Mısır ordusuna “halka ateş et..” emri verildi. Böyle bir emir bir devletin son icraatıdır.

Şarkın en değerli düşünürlerinden yedi asır önce yaşamış İmamı Gazali “İhyayı Ulum “adlı eserine başlarken “İnsanlar devletsiz ve  hukuksuz kalırlarsa daimi savaşlarla birbirlerini mahvederler” diyor**.** Geçmiş sömürgecilik dönemlerinden kalma çağ dışı yöneticilerle yönetilen demokrasiye geçememiş İslam ülkeleri, Okyanus kıyısından Pasifik adalarına kadar  şimdi devletsiz kalmışlardır. Kamu hukukunu düzenleyen siyasi merkezler çeşitli etkenlerle güçlerini yitirince hukukta “bizzat ihkakı hak” denen kendi hakkını kendisi arama dönemi zuhur etmiş  ve bu ülkeler uzun süreceğe benzeyen bir kanunsuzluk çağına girmiştir.

Kurumlarını geliştiremeyerek demokratik bir yapıya kavuşamadıkları için Tunus’ta, **Mısır’**da, Yemen’de  devrilen diktatörlerin yerine yenileri gelecek ve bu ülkeler daha uzun süre iktidar hırsızlarından kurtulamayacaklardır. Taa ki kamu hukukuna egemen olacak sivil kurumlar güçleninceye kadar.. Sivil kurumlar gelişmedikçe diktatörün biri gelir biri gider.. İktidar devirmek kolaydır, Yenisi nasıl bulunacak ?  İktidar olup da “muktedir “olamayanlar nasıl silinecek. Bekleyeceğiz ve göreceğiz.