Ne için Bayram ?

Müslümanlar bir ay oruç tuttular. Gün boyu yemek yemediler. Su içmediler. İbadete uymayan fiilerden kaçındılar. Gözlerini yere dikerek dünyanın uğursuz işlerini görmemeye gayret ettiler. Kötü bilinen dahil, kimseye kötü bakmamayı bu ayda daha yoğun becermeye çalıştılar.

Bu yüzden belki Affı İlahiye uğradılar Bunun için bayram..

Müslümanlar bir ay boyunca hiçbir canlının yaşam hakkına tecavüz etmediler. Hiçbir mahlukatı yok yere öldürmediler. Kalpleri derin bir yaradılış neş’esi ile doldu. Bu yüzden her canlı onların yanında hayat buldu, işinden gücünden emin oldu. Bu yüzden Müslümanlar..

Belki Affı İlahiye uğradılar. Bunun için bayram

Birbirleri ile iyi geçindiler. “Hak verilmez alınır” kuralını bir tarafa bırakarak “haklının hakkını vermeye” çalıştılar. Kimsenin kuyusunu kazmadılar. Kazanlara sitemler yağdırdılar. Müslüman topluluklarının her zamandan daha emin olarak işlerini güçlerini düzenlemeleri için cenab-ı Rabbül Alemin’e niyazda bulundular. Bu istekleri ile kendi kişisel dertlerinin üzerine çıktılar ve “Affı mağfireti” yeryüzünde yaşayan her insanoğlu için istediler.

Bu yüzden belki, Affı İlahiye uğradılar. Bunun için bayram.. İslam ülkeleri hak etmediği biçimde savaş, açlık ve felaketler zincirinde yaşarken kendi mutluklarını düşünmediler. Onlar "tevhid ve teslimiyet" çarkları içinde yoğrulmuş  Müslümanlardır ki dünyada son aç doymadan, son çıplak giyinmeden, son gözyaşı akıp kurumadan kendilerini rahata ermiş saymazlar. O müslümanlardan olmak için gösterilen gayret dolayısıyle…

Belki Affı İlahiye uğradılar. Bunun için bayram..

Müslümanlar insan topluluklarının başına bela olan bir takım yaradılış özürlü mahlukatın kendi toplumlarının haklarını çiğnemesine, şu güzelim yeryüzünü kan ve ateş deryasına çevirmesine “anlamsız çatışmaların dinmesi” uğruna hiç olmazsa bu ay göz yummaları yüzünden..

Belki Affı İlahiye uğradılar. Bunun için bayram

Müslümanlar arzın diğer yörelerinden kendilerine yöneltilen her haksız ve önyargılı saldırıya karşı aşırı metanet gösterdikleri,  kendilerinin “kanlı terör odakları” ile bir tutulmaları karşısında dahi cesaretlerini kaybetmeyerek dinlerine her zamankinden daha büyük bir gayretle ve ilahi bir neş'e ile sarıldıkları için..

Belki Affı İlahiye uğradılar. Bunun için bayram

Siz müslüman mısınız ? Kitabı bozulmamaş tüm dinlere ve dinsizler dahil, tüm insanlığa saygılı mısınız ?

O halde size de bayram ! “ Kutlu olsun” !

Çoluk çocuğunuz, abla kardeşiniz, hanımnine dedeniz, konu komşunuz, uzak yakın akrabalarınız, asker arkadaşlarınız ve işyeri çalışanlarınızla birlikte Nice nice sağlıklı bayramlara..