Bitmeyen Osmanlı yağması

yali.jpg

Osmanlı tarihinde köşe başı tutan dörtyüz yıllık Köprülüler  sülalesinden  Sadrazam Amucazade Hüseyin Paşa'nın Fatih Şehzadebaşı'ndaki 2500 M2 alana yayılan türbe-medrese-imaret-sübyan mektebi' külliyesi ve Paşanın bu gün yaşayan torunlarının Amerikalı'lara 3 trilyona "yap-işlet devret "ettiği Anadoluhisar'ındaki "Meşruta yalısı" hakkında yazı yazan bir  kardeşimize  cevabımdır:

“Değerli arkadaşım bu yalıyı bize verseler ne güzel tekke yaparız değil mi ? kurarız bahçesine kazanları, toplarız fakir fukaraları, yedirir içiririz. Şad ederiz Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi merhum Kaari Ahmet Dede'nin dervişi olan Kapudanı Derya, Sakız Fatihi Hüseyin Paşa'nın vakfını.

Ama Yalı'nın bu günkü mütevellisi burayı 3 trilyona birilerine yap-işle-devret yapmış. Yakında onarılacak ve içinde Amerikalı Mss Taylor süt banyosu yapacak. Sonra kalan sütleri Hisar'da dolaşan kedilere verecekler. Belki o zaman Sadrazam Hüseyin Paşa'nın dört yüz yıllık vakfının şartları yerine gelir, Anadolu Hisar'ının sokak kedileri doyunurlar. Yarın Ahrette de ben o Mütevelliyi kulağından tutup Hüseyin Paşa'nın önüne getiririm." Bak a Paşa derim, senin insan doyurmak için kurduğun vakıfta, torunların kedi besliyor."

Bey kardeşim ! Binlerce insanın tek göz odada yattığı bir şehrin orta yerinde 2500 metrelik bir alanı ölülere tahsis etmişler, haberin yok. O koskoca vakıf bugün boş duruyor. Aile birbirine girmiş, Bu arada mütevelli bey 400 yıl önce ölmüş dedesinden kalma vakfın kirasını ön cephedeki küçücük dükkanında ekmek parası çıkarmaya çalışan esnaftan her ay söke söke alıyor. Önceki mütevelli ortalığı yıkıp gitti, bu defaki de "yap-işlet-devret" le kumda çelik oynuyor.

Lütfen biraz kendinize gelin. Tez günde uyanın. Mütevelli ile mi ? Bir başkasıyla mı ? Kimle olursa olsun bir araya gelin de Devlete hizmet etmiş Sadrazam Hüseyin Paşa'nın türbesi, medresesi, sübyan mektebi adam gibi çağa yakışır bir kültür merkezi olsun. Kurumuş sebilden su aksın, herkes içsin Allah'a hamd ü sena, Paşa'ya dua etsin. Yazık değil mi ?

O çeşme dört asır önce yapıldığnda Paris samanlık, Newyork ormanlıktı...İnsanlar girip çıksın, memleket neş'elensin. Paşa bunu bize emanet etmiş, kimin bozmaya hakkı var ? Neden böyle heyecanlarınız yok..? Büyük adamın büyük hayalleri olur. Küçük adam da dedesinin kira parasını bekler durur.

Boğazdaki Yalı'nın gece kulübü olacağı anlaşılıyor bârı Paşa'nın türbesi kurtulsun. Namusuna uygun lâhûti bir hayata dönsün. Bu iş hatır gönül meselesini çok aşmıştır. Biraz ayaklarınız yere bassın. Bir faciadır bu tablo.. Saygılar sunarım"