Mahallenin yaramaz çocuğu

 
Kızılderili lider Sitting Bull 1831-1890

Yeryüzü sathından koca üç medeniyeti kaldırıp yerine oturan Amerikalı, Türkleri Ermeni katliamı diye bir yalanla suçluyor. Saygın Aztek, Maya ve İnka kültürlerini yok eden Yeni Dünya’lı, Eski kıt’anın asil ve şerefli bir milletine parmağını uzatarak soykırım iddiasında bulunuyor.

Türkiyeye, Türk vatanına Türk halkına ağır bir saldırı yöneltiyor. Koordineli bir polis hareketi ile önlenebilecek bir kaç psikopat teröristin uğursuz eylemini, vatanlarını ve öz değerlerini kurtarmaya çalışan asil insanların kahramanca direnişleri ile bir tutan, yüzlerce yıllık baba ocaklarını, vatanlarını ve namuslarını savunmaya çalışan yerli halkları her gün kan ve ateş deryasında yok etmeye çalışan o Amerikalı..

Yeryüzünün en değerli iki islam ülkesini, etkisi asırlarca sürecek  en ileri silahlarla kan çukuruna çeviren o Amerikalı, "Amerikan askeri olmak için Amerikalı olmaya gerek yoktur" diyerek gezegenin tüm satılık cânîlerini, it, kopuk, serseri takımını kendi suç ordusunda toplayan o Amerikalı  şimdi kalkıyor, yüz yıl önceki olaylara kendi ters mantığı ile isim koyarak cinayetlerini ört bas etme yolunu tercih ediyor.

Bu mesele eskidir. Kazan Türklerinden Mir Sait Sultan Galiyev daha 1920’lerde şunları yazıyordu : “ Kozmopolit ilerici kültürü ve tekniği ile bu günkü “barış tutkunu” Amerika’nın kurulabilmesi için milyonlarca Amerika yerlisinin ve siyah Afrikalı’nın ölmesi, zengin İnka kültürünün yok olması gerekmiştir. Şikago’nun, Newyork’un ve “Avrupalılaşmış” daha pek çok Amerikan kentinin mağrur gökdelenleri; kızıl derililerin kemikleri, insanlıktan çıkmış toprak ağalarının sömürdükleri siyahların cesetleri ve İnka kentlerinin dumanı tüten yıkıntıları üzerinde yükselir.”

Kristof Kolomb ! bu ad Avrupa emperyalistlerinin sevgilisidir… Avrupa’nın deniz eşkiyalarına Amerika’nın yolunu açan o’dur. İngiltere, Fransa, İspanya,İtalya ve Almanya oradaki yağmadan paylarını eşit olarak almışlardır. “Yerli” Amerika’yı yıkarak,silip süpürerek kendi kapitalist kentlerini ve emperyalist burjuva kültürlerini kurdular. Timur, Cengiz ve öteki Moğol hanlarının Avrupa’yı işgalleri, kendileri tarafından “bulunmuş” bu Amerika’da giriştikleri canavarlığın ve yıkıcılığın yanında pek sönük kalır. ”(Sultan Galiyev “Zizn’Nacional nostej- no:36, 5/10/1919. A.Bennigsen-Chantal Qulquejay” Sultan Galiyev ve Sovyet Müslümanları, çeviri Nezih Uzel, İstanbul 1984)

Aradan 90 yıl geçmiştir. Bu kadar zaman Kazan’lı Sultan Galiyev’in düşünceleri değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. 90 yıl önce şu yazılanlar sanki bu gün yazılmış gibidir. Amerikan halkını, Amerikalı değerli insanları, o ülkede var olan doğru ve dürüst yurttaşları tenzih ederim, hiçbir toplum topluca suçlanamaz  ama Amerikanın sistemi, hukuğu, dünyaya bakışı ve geçmiş olayları değerlendirişi sahtedir. Bu sistemin iğrenç eğlemleri İnsanlığın yüz karasıdır.  

Açıkça saldırıyorlar.. Amerika insanlık hainidir. Mahallenin yaramaz çocuğudur. Ona buna saldırmakla yaşadığına inanır. Milli marşına “dünyanın  her yerinde savaşırız” yazmıştır. Dünyanın zaptolunmaz, tutulmaz, laf anlamaz cahil bir zaptiye subayıdır. İç savaş hariç, kurulduğu ilk günden beri kendi ülkesinde hiç savaşmamıştır. Dünyaya savaş ekmiş, karşılığında barış hasat etmeye koyulmuştur. Barışı savaşla ödemektedir.. Barışın bedeli savaş..Bir acaip hal..

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Irak konusunda “Amerikalı ile vizyonumuz aynı” demişti. Acaba şimdi Ermeni tasarısı konusunda da vizyonumuz aynı mı?  Pardon “vizyon” ne demekti, vizon kürk gibi falan mı ?

Bu yazı Günün Çilesi kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.