Varlığa giden yol

Nübüvvet sırrında
Nübüvvete karşı çıkmak ta vardır
Onlar ki nübüvvete karşı çıkarlar
Nübüvvetin nurunda erimişlerdir
Nübüvvet, evren yeniden yaratılıyor gibidir
Her an var olan, her an yok olan şu evrende
Varla
yok arasında gider gelir, **yaratıklar.

**Hem var, hem yoklarVarlığa boyun kesen kul
Yokluğa neden karşı çıksın ?
Varlığa giden yol
Yokluktan geçer.