Derde derman Merhaba

Yaradılmış cümle alem oldu şâdıman
Gam gidüp âlem yeniden buldu can

Cümle zerraât-ı cıhân idüp nidâ
Çağruşuben dediler ki merhabâ

Merhabâ ey âli sultân merhabâ
Merhabâ ey kân-ı irfân merhabâ

Merhabâ ey sırr-ı Kur’an merhabâ
Merhabâ ey derde derman merhabâ

Merhabâ ey bülbül- bâğ-ı cemâl
Merhabâ ey âşinâ-yi Zü’ül-Celâl

Merhabâ ey mâh ü hurşid-i Hüdâ
Merhabâ ey Hak’tan olmayan cüdâ

Merhabâ ey âsi ümmet melcei
Merhaba ey çaresizler eşfei

Merhabâ ey can-i bakî merhabâ
Merhabâ ey uşşaka sâki merhabâ

Merhabâ ey kurret-ü’l-aynı Halil
Merhabâ ey has-i mahbûbi Celil

Merhabâ ey rahmeten li’l-âlemin
Merhabâ sensin şefi’ül müznibîn

Merhabâ ey padişâh-ı dü cıhân
Senin içün oldu kevn ile mekân

Ey cemalî gün yüzü bedr-i münir
Ey kamu düşmüşlere sen destgîr

Destgirisin kamu üftadenin
Hem penahı bende vü âzadenin

Sensin ol sultânı cümle enbiyâ
Nûr-i çeşm-i evliyâ vü asfiyâ

Ey nübüvvet  mührünün sen hatemî
Ey risâlet tahtının sen hatemî

Çün nûrun rûşen etti alemi
Gül cemâlin gûlşen etti âlemi

Ya Habibu’llah bize imdâd kıl
Son nefes didârın ile şâd kıl
                     Süleyman Çelebi
                     (13.yy.)
Kandiliniz mubarek olsun

Bu yazı Dervish kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.