Onlar hep yaşarlar

Her Mevlevi ayini yepyenidir
Her Mevlevi ayini, sanki
Dünya yeniden kuruluyor gibidir.
Semazenler sema’a kalktıklarında
Sanki hepsi yeniden doğuyor gibidir.
Zâhirde ölür, bâtında doğarlar
Onlar hep yaşarlar, hep yaşarlar
Yaşayanlara inat yaşarlar.