Göz delil istemez

Celvetî Veli Baba Türbesi, Pendik 17 şubat 2010

Hüdâ’ya hamd-ü minnet evvel âhir
Ki oldur zâhir ve bâtinda zâhir
Zuhûru perde olmuştur zuhûra
Gözü olan delil ister mi nûra
Güneş zâhir değil midir karındaş ?
Ne var ki görmez anı çeşm-i huffaş

               Aziz Mahmut Hüdai (17.yy.)