Gönüldeki "gerçek resim"

![](../uploads/image/hus son.jpg)

_Yayınladığımız hayalî bir resim üzerine değerli bir okuyucumuz "İslam'da tasvir yasaktır" dedi. Ce_vabımdır:

Yapma resim niyete ve tecelliye bağlıdır. Tecelli ne şekilde tezahür eder bilemeyiz, taraflar arasında “r” dır, edeben karışmayız, geriye niyet kalıyor. Her çeşit resim, İslamda “put” olmasın diye baştan yasaklanmıştır. Ancak çağımız bir “görsel uygarlık” çağı, etrafta pek fazla resim dolaşıyor. Bunların arasında seçme yapmak ve gönüldeki “gerçek resme” en uygun olanını aramak “niyet”i pek “açık” bir şekilde ortaya koyuyor. “Halis niyet”in yanında, kişinin irfanına, zevkine ve idrakine yakışan titiz bir seçim “putlaşma” tehlikesini ortadan kaldırabilir. Iman zevkine ve Gayretullaha dokunmadan resimlerle uğraşabilirsiniz.