Şehidi Kerbelâ Hüseyn

Kurrat-ül ayn-i Habib-i Kibriya’sın yâ Hüseyn
Nûr-i çeşm-i Şâh-ı merdan Mürtezâ’sın yâ Hüseyn

Hem ciğerpâre-i Zehrâ Fâtımâ Hayrünnisâ
Ehl-i Beyt-i Müctebâ Âl-i Abâ’sin yâ  Hüseyn

Vâlidin şânında dendi Lâfetâ illâ Ali
Mazhar-ı sırr-ı etemm-i Lâfetâ‘sın yâ Ali 

Sana gülle dokunan ümid eder mi mağfiret
Gonca-i gülşenseray-i Mustafa’sın ya Hüseyn

Sadhezârân lâ’net olsun ol Yezîd‘in canına
Nice kasd etti sana nûr-l Hûdâ‘sın yâ Hüseyn

Ehl-i mahşer dest-i Hayder’den içerken kevseri
Sen susuzlukla şehîd-i Kerbelâ’sın yâ Hüseyn

Kil şefâat Ârif’e ceddin Muhammed aşkına
Arsa-i mahşerde makbûl-ür-recâsın yâ Hüseyn

Kahyazade Arif Bey (19.yy.)

Bu yazı Dervish kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.