dilenmem perrü bâl

Kimseden ümmidi feyz etmem dilenmem perrü bâl
Kendi cevvim kendi eflâkinde kendim tayyirim
İnhinâ tavkı esaretten girandır boynuma
Fikri, hür irfanı hür kendisi hür bir şairim
                                                   Tevfik Fikret

Kimseden feyz ümid etmem, kanat ve kol dilenmem
Kendi uzay ve kendi ufkumda kendim uçarım
Eğilmek tutsaklık halkasından zordur boynuma
Fikri hür, algısı hür, kendisi hür bir şairim