Can'a sataşan Hayaller

Filozof davasında delilleri çoğaltıp durur.
Halbuki kalbi temiz Tanrı kulu,
onun aksine delillere bakmaz bile.
Delil ve hicaptan kaçar,
Delalet edilenin peşine düşer,
başını yakasının içine çeker. 
Filozofa göre duman ateşe delildir.
Ama bizce dumansız olarak
O ateşe atılmak daha hoştur.
Hele yakınlıktan, sevgiden
Meydana gelen şu ateş yok mu ?
O, bize dumandan daha yakındır.
Hasılı can’a musallat olan
Hayallere kapılıp dumana koşmak
Ve bu yüzden candan olmak,
Pek kötü bir iştir, pek bahtsızlıktır !
   Mesnevi V.Cilt. Beyitler: 569-573