Aşk Tanrı Sıfatıdır

Aşk karşısında kıl kadar bile korku yoktur.
Aşk mezhebinde herkes kurbandır. Aşk Tanrı sıfatıdır.
Fakat korku şehvete kapılmış kulun sıfatıdır.
Kur’anda “Onlar, Tanrıyı severler” sözünü okudun ya, 
Bu söz “Tanrı da 0nları sever” sözüne eşittir. 
Şu halde muhabbeti de Tanrı sıfatı bil, aşkı da. 
Azizim, korku Tanrı sıfatı olamaz.
Tanrı sıfatı nerede, bir avuç toprağın sıfatı nerede ? 
Sonradan yaratılanın sıfatı nerede, o pak ve önü sonu olmayan
Tanrı sıfatı nerede ? Aşkın sıfatını söylemeye koyulursam
yüz kıyamet kopar da yine noksan kalır.
Çünkü kıyametin kopacağı bir zaman, bu dünyanın  sonudur.
Fakat Tanrı sıfatına son nerede ? Aşkın beş yüz kanadı vardır.
Her kanadı, arştan yer altına kadar bütün kâinatı kaplar.
Korkak zâhit ayağıyla yürümeye çabalar.
Aşıklarsa şimşekten de hızlı uçarlar yelden de.
                               (_Mesnevi V. Cilt. Beyitler 2184)
_