Sırlar Medyatik oldu


Hüseyin Tüzün, Konya 1961

Nezih Uzel‘den not: İki soru daha geldi. Sunuyorum:

Nezih Bey,

Güzel insanlarla olan hatıralarınızı bizimle paylaşmak lûtfunda bulunuyorsunuz. Müstefid oluyoruz. Eğer çok meşgul etmiyorsam iki sualim daha olacak:

1-Selman Tüzün Dede için Bahariyenin son postnişini ifadesine rastladım. Dede’nin mürşidi kimdir?
2-Son dönemin güzel insanlarından Fahreddin Kalemcioğlu ve Hobcuzade Şakir Çetiner Efendiler hakkında bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Hürmetlerimle.

Cevabım:

1)Selman Tüzün 6 yaşındayken Bahariye meşihatı kendisine kalmış, yaşı küçük olduğuna Konya Çelebilik makamı Bahariye’ye bir vekil tayin etmiş. Sonra tekkeler kapanmış. Selman bey’in mürşidi konusunda bilgim yok. Mevlevilikte mürşid “Mesnevi”dir. O’nun da sıkça Mesnevi okuduğunu biliyorum. Mürşidi olarak herhangi bir kişinin adının konuşulduğunu hatırlamıyorum. Kendileri söylemezse makam sahiplerine böyle şeyler sormak edebe uygun düşmezdi. Bunlar “sır”dı. Sır saklamak eskiden faziletti. Şimdi sırlar “medyatik" oldu. Artık herşey, herkese, herkes tarafından, her zaman, her yerde uluorta konuşuluyor.

2) Fahreddin Efendî’nin “Kalemcioğlu” soyadını da bu yüzden ilk defa sizden duydum. Demek ki o muhterem kişiye “soy adını” dahi sormamışız. Neyse… Birkaç defa merhum Hacı Muzaffer Ozak’ın dükkanında görmüştüm. Bende oldukça derin bir tesir bırakmıştı. Prof.Sadeddin Ökten benden iyi bilir. O’na sorunuz.

3)Hopçuzade Şakir Hoca ile uzun beraberliğimiz vardır. Konya’da Mevlana ihtifallerinde Kudümzen başıydı. Tophanede Karabaş Camii şeyhinin oğludur. Kadirhane’de zakirbaşıydı. Evkaf’tan emekliydi. Vakıf mevzutını avuç içi kadar iyi bilirdi. Alanında tüm kanunları ve Mecelle’yi ezbere okurdu. Bir Medrese üretimiydi. Şehzadebaşındaki İbrahim Paşa Medresesinde okumuştu. Arkadaşları kendisine isim takmışlar: “Molla Kereviz” demişler. Eve gelmiş babasına söylemiş. Babası: “ses çıkama kereviz sağlıklıdır, on altı türlü faydası vardır” demiş. Rahmetli oldu. Yeri boş kaldı.

 

Bu yazı Destur kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.