Suçum bilip geldim


Kapına geldi âsîler,
Şefâat Yâ Resûlallah!
Suçunu
bildi kâsîler,
Şefâat yâ Resûlallah!

Ne ettim ise ben ettim,
Yanıldım nefse zulm ettim,
Henüz suçum bilip geldim,
Şefâat yâ Resûlallah!

Ne ilmim var ne amelim,
Perişân cümle ahvâlim,
Vesveseyle dolu **bâlim,**Şefâat yâ Resûlallah!

Bu ŞEMSİ  abd-i **âbıktır,
**Ne etsen ona lâyıktır,
Velî yoluna **sâdıktır,
**Şefâat yâ **Resûlallah!
**  Şemseddin Sivasî (Vef.1597)