Değerli bir insandı


Nezih Uzel ve İhsan Sabri Çağlayangil
Yeşilköy mart, 1964

Son günlerde konuşulan 1938 Dersim olayları ile ilgili  Rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil’i soran değerli okuyucumuza:

Ailemiz Mudanya’dayken İhsan Sabri Çağlayangil Bursa Valisiydi (1949) Ben kendisini 1966 Nisan’ında Ankara'da tanıdım. Dış işleri bakanıydı. Ben bir gazetede  Meclis-Başbakanlık ve Dış İşleri Bakanlığı muhabiriydim. Bakanlıkta her gün “Background” denen toplantılar yapardı. yazılmamak ve sadece gazetecilere bilgi vermek üzere yapılan bu toplantıların mucidi sanırım oydu. O toplantılarda Türkiye’nın dış politikaları ile ilgili pek çok şey öğrenip söz verdiğimiz için yazmazdık. Bilmiyorum şimdi o gelenek bakanlıkta sürüyor mu ? Değerli bir insandı, sözüne güvenilir bir devlet adamıydı. Ruhu şad olsun.