Ahvali bilen bilir

Seher vaktinin reyhanı
Sen yarattın bu cihanı
Göz seyreder
asumanı
Ol kapıyı açan bilir

Hakk’tan hidayet erişir
Cennet reyhanı karışır
Küs olanlar hem barışır
Bu halkayı açan bilir

Ne olur hâl çeke çeke
Gözyaşını
döke döke
Götürürler bir gün öte
Ol ahvali bilen bilir

İçerler Âb-ı Kevser’i
Kalpteki
ışkın eseri
Ol bizi etti serseri
Ol kapıyı açan bilir

Beyt’e çektiler karayı
Kalbe vurdular yarayı
Senden isterim çareyi
Rahmetleri
saçan bilir

Bellidir hidayet yolu
Sanırsın dünya dopdolu
Kapındaki âciz kulu
Ol kapıyı açan bilir

Bu kalbimdeki aşk nedir
Onun yangını tendedir
Ahvale bakmak sendedir
Ol ahvali bilen bilir

Açılır kudret kapısı
Pâk eyle
kalbin yapısı
Cümle hesabın hepisi
Ol hesabı veren bilir

Hesabıyla yessir eyle
Bu kuluna âsân eyle
Ne ahvaldir bu da böyle
Ol yangını çeken bilir

Kalp ağlar da gözler döker
Bu yangını ceset çeker
Bazı olur kalbe şeker
Ol ateşi çeken bilir

Hasret odu yaktı beni
Külhane eyledi teni
Cihan arzu eder seni
Ol merkadı bulan bilir

Lâdikli Ahmet Ağa
(1888-1969)

Bu yazı Dervish kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.