Bizi dinazor yesin

Bilginler haber verdi;
Bizi dinazor yiyecek
Çok sevindim.
Nâbekâr yemesin,
Kara paracı
yemesin,
Haramzâde yemesin,
Hırsız, uğursuz düzensiz, yemesin 
Densiz
, donsuz
, dinsiz
yemesin
İnsan azgını, huysuz, suratsız yemesin,
Ev yıkıcı, yuva bozucu,ocak söndürücü
Rüşvetçi, tefeci, hortumcu **yemesin,
**Haksız vergi koyan yemesin,
Çocuk kaatili yemesin,
Çakma lider, dandik **hoca
**Sahte **yargıç
Zalim ev sahibi yemesin,
Hain kiracı yemesin
,
**Yalancı, düzenci, dolandırıcı,
İnsanlık düşmanı, kindar, İntikamcı
Yemesin.
Bizi dinazor yesin.
İster kolay, ister zor yesin…