Midyenin karnındaki sedef

![](../uploads/image/sedefli midye.jpg)

Bir haberdi Yusufçuğun tek derdi
Kalender ise işi gerdikçe gerdi
Onun kalın hali cümleden beterdi
O durmadan aşkın yolunu keserdi

Yusufçuk beklemekten yorulmuyordu
Suskundu, Ona aşkı sorulmuyordu
Kalender ise durmadan horluyordu Huyunun yükü böceği zorluyordu

Yusufçuk günden güne  soldu sarardı
Ruhu daraldı da gözleri karardı
Sonunda verdiği hızlı bir karardı
Kalenderi
gönlünden söküp kopardı

Şimdi artık Kalender değildi  hedef
Midye karnında bulmuştu saf  bir sedef
Kalender
edebilirdi kendin telef
Bu öykü çok anlatıldı **halef selef
**