Adem olan kim ?

"Ademliğin her kim bulduysa O'dur adem"
                                        **Niyazi Mısri
**                                        1618-1693