Biz Mevlevîyiz, Mevlevî

Asra esef, her birimiz
Allah Allah der dilimiz
Molla Hünkârdır pirimiz,
Biz Mevlevîyiz Mevlevî…

                     Mevlevî Şeyhi Kemâhlı
                     Hacı İbrahim Hakkı Ef.

Not  Bu satırların yazarı şapka kanununun aleyhinde olduğu gerekçesiyle 1924 yılında Şark İstiklal Mahkemesi  kararı  ile idama mahkum edilmiş  ancak karardan iki  ay  önce vefat ettiğinden, infaz yerine getirilememiştir. Bu kararın kaldırılarak Efendi’nin aklanması için uluslararası  kuruluşlarda dâvâ açmak niyetindeyim. Kendisi hakkında bilgi sahibi olanların ve şiirin tamamını bilenlerin lütfen bizi aramasını rıca ediyorum.
Nezih Uzel  

Bu yazı Dervish kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.