Mertlik Yasası Denemesi

 

Yaşam tekliften ibaret oldu… “Teklif��? hayatımızın sağlıklı yürümesi için artık bir metot olarak kullanılıyor. Baskıcı ve dayatmacı olmayan teklifler, kusurları ayıklanarak geri çevrildiğinde kişi ve toplumun davranışlarını dürüst ve doğru biçimde şekillendiriyor. Önemli olan eski ve dar görüşlerle, belirli nedenlere saplanarak tutucu davranmamak…

Yaşamın Hakk nuru ile sonsuz yenilenmesi, hayatımıza yeni yeni boyutlar katıyor… İmanımızı ve arkaik itikatlarımızı zedelemeden eski inançlara yeni yorumlar getirmenin zamanı gelmiştir sanıyorum. Bu amaçla yüzlerce yıldır uygulanan ve her çağda yaşam biçimi oluşturmayı hedefleyen Fütüvvet��? kavramı ve “Fütüvvetnâmeler��? literatürüne bir deneme ekledim. Bu bir “ön çalışmadır��? gelişecektir. Teklif ve tartışma kapısı açıktır. “Fütüvvetnâme��? ismi çok gerilerde kaldı, buna şimdi “Mertlik Yasası��? demeli. Bu da bir teklif, “öneri��?dir. Ya nasip. Bir sıra gözetilmeden aAkla gelen Mertlik (fütüvvet) ilkelerinin listesi şöyle:

1) Günde üç vakit muntazam yemek yerler.

2) Fast foot’ta ayaküstü rastgele karınlarını doyurmazlar.

3) Cep telefonlarını kapamazlar.

4) Her akıllarına geldikte olur olmaz kişilere SMS atmazlar.

5) Enternet kafelerde günlerini geçirmezler.

6) Mahallede taşınan komşu varsa yardım ederler.

7) Arkadaşlarına verdikleri randevuya saatinde giderler.

8) Cep harçlıklarını arkadaşları ile paylaşırlar.

9) Kimseden rastgele borç istemezler.

10) Verdikleri sözü tutarlar, tutmayacakları sözü vermezler.

11) Analarına babalarına sert konuşmazlar.

12) Çocukları ve yaşlıları dövmezler.

13) Bilmediği konularda konuşmazlar.

14) Tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkarlar.

15) Trafikte kırmızı ışıkta beklerler.

16) Otobanda güvenlik şeridini kullanmazlar.

17) Ev’de yemek yemek serbest, bitirmek yasaktır.

18) Sonradan gelecek olana yemek saklarlar.

19) Sofra‘da çok konuşmazlar.

20) Toplu yaşamda bulaşığı gören yıkar.

21) Başkasından beklemek haramdır.

22) Başkasından bekleyen toplum dışına itilir.

23) Toplulukta herkes “Başkası yerine ben hizmet edeyim��?der.

24) Hizmet önce Tanrı, sonra tüm canlılar içindir.

25) Tüm yaratıkları severler yaradandan ötürü.

26) Her yaratılmışın bir var olma nedeni vardır.

27) Hiçbir yaratılış sebepsiz değildir.

28) Her sebebin arkasında bir başka sebep vardır.

29) Hiçbir olgunun tek bir sebebi olamaz.

30) Herkes kendine yarar sebep seçer, asıl sebep başka.

31) Asıl sebebi anlamaya çalışırlar.

32) Sebeplerin varlığını tartışmaz, çeşitlenmesine bakarlar.

33) Her bilginin kaynağını, her eşyanın varlık sırrını araştırırlar.

34) Rasgele bilgi verenin verdiği bilgilere kuşkuyla bakarlar.

35) Kimsenin kişiliği ve sırları onları ilgilendirmez.

36) Sır saklar ve ayıp örterler, toplumun çıkarlarını da gözeterek.

37) Kimsenin ayıbını toplum içinde bağırarak söylemezler.

38) Kimsenin suçunu başkası ile tartışmazlar.

39) Suça değil, suç yaratan ortama bakarlar.

41) Kişileri suçlamaz, onları var kılan ortamı suçlarlar.

42) Kişilerle uğraşmaz, kötü rejimleri suçlarlar.

43) Sistemin suçunu bir insana yüklemezler.

44) Suçluya sistemin içinde arar, sisteme sitemle bakarlar.

45) Sistemi besleyen ve sistemden beslenenleri sevmezler.

46) Her şeyi kendi için isteyenin bu dünyada yeri olmadığına inanırlar.

      47) Her şeyi önce başkaları için sonra kendileri için isterler.

48) Yeryüzünde son aç doymadan onlar doymaz.

49) Yeryüzünde son çıplak giyinmeden onlar giyinmez.

50) Yeryüzünde son gözyaşı kurumadan onlar mutlu olmaz.

51) Kadirşinas ve vefakârdırlar. (İbrahim Pekgeçgil)

52) İffetli, cömert ve diğergamdırlar. (Betül Çetinel)

53) Kimsenin arkasından konuşmazlar (Şule Can)

54) Seslerini yükseltmez ve kalp kırmazlar. ( Makbul)

55) Yanlış iddialarında inatçı değillerdir. (Makbul)

56) Zamanı ziyan etmez,boş işlerle uğraşmazlar.(Caner Ergun)

57) Az uyurlar ve erken kalkarlar. (Ahmet Isparta)

58) Sabah kalkınca yataklarını düzeltirler.

59) Sık yıkanır, çamaşır ve don değiştirirler.

60) Çokça selam verirler (Ahmet Isparta)

61) Büyüklerin yanında az konuşurlar. (Ahmet Isparta)

62) Komşularının isimlerini bilirler. (Ahmet Isparta)

63) Mezarlık ve türbeleri ziyaret ederler.(Ahmet Isparta)

64) Televizyona esir olmazlar. (Ahmet Isparta)

65) Televizyonu açıp uyumazlar.

66) Beylerin ve zenginlerin kapısına gitmezler.

67) Beyleri ve zenginleri yanlarına sokmazlar.

68) Kederde dağıtmaz,sevinçte kopmazlar, (Enver Ziya)

69) Günün her saatinde buz dolabını açmazlar.

70) Sofraya hep birlikte oturur,kimseyi bekletmezler.

71) Kendi kirlerini başkasına temizletmezler.

72) Din’i kendilerine uydurmaz, kendileri dine uyarlar.

73) Kuldan değil, Allah’tan rıza umarlar.(İbrahim Pekgeçgil)

74) Ticaret onları dinlerinden döndürmez. (Abdullah Uysal)

75) Allaha verdikleri sözü tutarlar. (Abdullah Uysal)

76) Anne ve babalarını zor zamanda terketmezler. (Selime)

77) Çocuklarını sevgi yerine oyuncakla avutmazlar. (Selime)

78) Hiç bir zaman Adaletten uzaklaşmazlar. (Kışın Leylası)

79) Bildikleri ile amel ederler. (Kışın Leylası)

80) Bilgi paylaşmada cimrilik etmezler. (Kışın Leylası)

81) Kazançlarını Hak yolunda harcarlar. (Kışın Leylası)

82) Nâdan’larla uzunca sohbet etmezler. (Serhat başar)

83) Görgüsüz değillerdir, taklide yeltenmezler.(Şule Can)

84) Kâmil insan olmaktır hedefleri. (Makbul)

85) Muhtaçlara kibirlenmeden yardım ederler. (Makbul)

86) Sigara ve alkol kullanmayı sevmezler. (Makbul)

87) Boş tartışmaya düşkün değillerdir. (Makbul)

88) Nankörlük ve acelecilik etmezler. (Makbul)

89) açlık, korku ve can kaybını imtihan bilirler. (Makbul)

90) Okur, anlar ve dinlemeye değer verirler. (Makbul)

91) Geçmişi bilir, geleceğe hazırlık yaparlar. (Makbul)

92) Kaza ve belâ‘ya sabrederler. (Ahmet Isparta)

93) Misafirlerini  evde yanlız bırakmazlar. (Betül Çetiner)

94) Kendini hiç bilip; her daim  Yaradan ve yaradılana edeplidirler … (Hazver)

95) Hatadan döner, yanlışta israr etmezler (Meydancı)

96) İçi dışı bir olup riyadan uzak dururlar (Meydancı)

97) Kredi kartı ile borca girip evin huzurunu kaçırmazlar (Meydancı) Kimlere Mertlik (fütüvvet) verilmez:

1) Yalan haber üreterek insanları birbirine düşürene.

2) Uyuşturucu ticareti yaparak insanları zehirleyene.

3) Saldırı amaçlı silah üretene.

4) Marka hırsızlığı yapana.

5) Sahte ilaç yapıp satana.

6) Reklamlarda yalancılık yapana.

7) Halkı lükse alıştırana.

8) Gerçek olmayan gereksinimleri gerçek diye satana.

9) ATM’den para çeken kişinin ekranına bakana.

10) Kredi kartı şifresi araştırana.

11) Kimin kaç para kazandığını merak edene.

12) İş bulamayan arkadaşını ayıplayana.

13) Kara mayını üreten silah yapımcısına.

14) Askere, polise kafa tutana.

15) Bilerek çürük mal satana.

16) Hastasını soyan doktora.

17) Devletten ilaç parası çalmak için hasta üretene.

18) İnşaatından demir çalan mütahide.

19) İnşaatı depremde yıkılan inşaatçıya.

20) Başka ülkelerin başkanlarını öldüren devlet başkanına.

21) Savaş çıkaran petrolcüye.

22) Askeri yersiz yere kırdıran kumandana.

23) Ters kararlar veren politikacıya.

24) Cemaatini soyan imama.

25) Seçime hile karıştıran adaya.

26) CD ve yazılım korsanlığı yapana.

27) İnternetten müzik indirip satana.

28) Çocuk pornosu satana, bakana.

29) Porno kaset bulundurana.

30) Cinsel şantaj yapana.

31) Yolsuzluklarını örtmek için gazete çıkaran patrona.

32) Emek hırsızı sanayiciye.

33) Pahalı mâlikhanelerde oturan zengine.

34) Ülkeden dışarıya para kaçırana.

35) Ülkenin toprağını ve madenini talan edene.

36) Rastgele ağaç kesene.

37) Vakıf içme sularını parayla satana.

38) Parayla para kazanan bankacıya

39) Gaddar ve merhametsiz tefeciye.

40) Güven bunalımı yaratan iki yüzlüye.

41) Sokakları kirleten ve yere tükürene.

42) Halka yalan söyleyen yöneticiye.

43) Kudretsiz ve çapsız devlet adamlarına.

44) Toplumun onurunu hiçe sayan politikacıya.

45) Devlet sırrı kalkanına sığınan ahlâksız siyasîye.

46) Markette gizlice etiket değiştirene. (Fâtih Arapoğlu)
47) Cep telefonu ile bağırarak konuşana.
48) Bireysel çıkarla toplumu unutana 
49) Bireysel çıkarını topluma ödetene
50) Dağdaki teröristle tokalaşana.
51) Krizden zengin olana (meydancı)
 
Not: Bu bölümde henüz kanunla ceza saptaması aşamasına ulaşmamış sosyal ve müeyyidesiz suçlar düşünülmüştür. Bunlara şimdilik “sosyal kabahat��? denebilir. Gelecek bir dönemde kanunen yasak suçlar sırasına girecek “ambrion��? durumundaki suçlardır. Bunların arasında “cezası��? kesilmiş suçlar da bulunabilir, ancak sözkonusu “ceza��? hileli seçimle iş başına gelmiş, şaibeli kanun koyucular tarafından, sınıfsal çıkar hesapları ile ilan edilmiş olabilir. Bu çeşit “cezalar��? içeren sınıfsal yasalara “Siyasi yasalar��? diyoruz. Dolayısıyla adı geçen cezanın hak olduğuna henüz toplum inanmamış ve konu “kabahat��? aşamasında kalmış olabilir. Bu da “fütüvvet��?e ve dolayısıyla “mertlik yasası��?na aykırıdır. Genel görünüş yönünden “Mertlik yasası��? siyasi yasa ile çoğu zaman ters orantılıdır. Mertlik yasası, siyasi yasanın suçlamadığını suçlayabilir veya Siyasî yasanın suçladığını, suçlamayabilir.

Değerli Dostlar ! yasalar dünya düzeni sağlamak içindir, ancak günümüzde yasa koyan merkezler güçlerini yitirmişlerdir. Yakın bir gelecekte Parlementolar ve Hükümetlerden ümit kesebiliriz. O zaman Dünya Halkları kendi kanunlarını kendisi koyacaktır… Buna hukukta “Bizzat ihkak-ı hak��? derler. Amme hukuku ve bu hukunun yaptırımları açısından sağlıklı bir yol değildir. Dolayısıyla halkın yaşayan gelenekleri ile yürüyen gerçek kanunları göz önüne koyarak şimdiden hazırlık yapmalı. Hazırlık yapmalı ki, Şarkın en ulu bilginlerinden İmamı Gazâlî haklı çıkmasın . Hazret İhya-i Ulum isimli anıt eserine girerken diyor ki: “insanlar kanunsuz, hukuksuz ve devletsiz kalırsa daimi nizâlarla birbirlerini yok ederler��? Daimi nizâ: “devamlı savaş hâli��? demektir. Şu anda Dünyanın içinde bulunduğu durum bundan başkası değildir. Adını “terör��? koymuşlar. İnsanlık, siyasilerin var olma özürlü sahte kanunları yerine Hakk’ın ve Halk’ın kanunlarına dönmedikçe bu “terör bitmez��? ve yok oluruz… Bu tablo “küresel ısınma��? dan çok daha tehlikeli boyutlara doğru gelişiyor. Allahüâlem. Not: 2 Birinci liste ile ikinci liste giderek kesin çizgilere doğru birbirinden ayrılıyor. Anladığım kadarı ile "Mertlerin nasıl olduklarını" içeren birinci liste "daha soyut" ve genel , "kimlere mertlik verilemeyeceğine" dair ikinci liste ise daha "somut" ve özel yaşamla ilgili konulara yöneliyor. Bir başka anlatımla, birinci liste teorik ikinci liste pratik bir görünüm kazanıyor.Bu doğrultuda önerilerinizi bekleriz. Not: 3 Önerilerinizi en az dört en fazla beş kelime olsun… Devam Dostlar, aziz kardeşler. İyi gidiyoruz.

Bu yazı Baş Yazı kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.