Kadir Gecesi Duası

Hakk cellec****elâluhü nasip buyurdu, Kadir gecesi Sapanca’da Mahmudiye camiinde, fakire dua etmek düştü. Bu camiin değerli imamı Mahmut Hoca, geçen Cuma:

-Kadir’de bizim Camide bir dua yapar mısın ? diye sordu.

-Ben duahan değilim bilemem, dedim.

-Olsun, birkaç cümle söyleyemezmisin ? Dedi, Hoca dedim,

-Ben Tekke duası bilirim, o da Camide olmaz...

-Olur**, daha iyi olur**, dedi.

Araboğlu ile oturup düşündük. Hoca duası ile Tekke duasını bir araya getirebilmenin çarelerini araştırdık. Bu iş biraz zordur. Cami ile Tekke yüzyıllar boyu yan yana Hakk yolunda derece almayı denemiş, ancak bazen biri diğerine çelme takmıştır. Bu bir hizmet yarışıdır ki, arasıra biri diğerinin önüne geçer... Olsun. Beis yok. Şu can alıcı, gönül kırıcı, ortam bozucu yaşam pazarında bu çeşit eskiden kalma lafları artık söylememeli... Örtmeli gitsin.

Eski Şişli Camii imamı hafız Cevdet Soydanses Hocamız ki, kendileri ile Küçük Hüseyin Efendi kapısında Pirdaş olmuşuz, Hoca efendi Şişli’den emekli olduktan sonra ramazanları İstanbul’da Karaköy’de, içinde  Sahabe kabri de bulunan, eski Kurşunlu Mahzen, Yer altı Camiinde**, ikindi** namazından sonra Mukabele okurdu. Bir Kadir günü, gönül yakıcı bir dua ile kalpleri nurlandırmıştı. O duayı 1975 senesi bant kayıtlarından bulduk. Tertibe başladığımız duamızın baş tarafına koyduk.

Girişi düzenledikten sonra Azerbaycan’da Şirvanşahlar yurdunda, On üçüncü asrı Milâdi’de kurulan Halvetî Tarikini, yedi yüz yıl evvel Anadolu’ya ulaştıran Yahya Şirvânî Hazretlerinin söylediği ve “Virdi Settar” adıyla maaruf ve muhteşem virdinden en çarpıcı birkaç paragraf ile tertibe devam ettik... Aynı ve Bir temelden doğan bu iki neş’eye, Mevlevi’lerin meşhur “Post Duası”nı ekleyerek tertibe son verdik.... Ortaya şöyle bir metin çıktı:

“EUZU   BİLLAHİ  MİNEŞŞEYTANİR   RACIM.   BİSMİLLAHİR  RAHMANİR  RAHİM.  ELHAMDÜLİLLAHİ   RABBİL   ALEMİN.   VEL   AKİBET    İL MÜTTEKİN ESSALATÜ   VESSELAMÜ   ALA    RESULİNA    MUHAMMEDÜN   VE   ALA  ALİHİ  VE  ESHABİHİ   ECMAİN.   ALLAHÜMME   RABBENA   TEKABBEL   MİNNA   İNNEKE  ENTES   SEMİ   ÜL  ALİM  VE  TUB   ALEYNA   YA  MEVLANA   İNNEKE   ENTET  TEVVABÜL   RAHİM.   VEHDİNA VE  VESSUKENNA  İLEL   HAKKI   VE   İLEL   NECATİ VE  İLA   TARİK  İL  MÜSTAKİM.  VE  Bİ  BEREKATI  HATEMATI      KURANİ AZİM.  VE  Bİ  HÖRMETİ   HABİKE   RESULİKEL   KERİM.   VAFUENNA   YA   KERİM. VAFUANNE   YA   RAHİM.   VAFİRLENA   ZÜNÜBENA   Bİ  FADLİKE VÜCUDİKE  VE   KEREMİKE   YA    EKREMEL    EKREMİNE    VE   YA    ERHAMER   RAHİMİN.

YA ALLAHIM.   HER   BİRERLERİMİZE    ELTAFI   ALİYYEN   İLE   İMDAD   EYLE. HER  BİRERLERİMİZİN    KUSURUNU  AFFEYLE  YA  RABBİ.   ŞUNDA HUZURU   İZZET  VE  AZAMETİNDE   ELİMİZİ   AÇTIK.   BOYUN   BÜKTÜK RAMAZANI   ŞERİFİN  EN   KUTSİ   GECESİ   OLAN   LEYLEİ   CELİLEİ   KADİR HÖRMETİNE   SENİN   AFFI   MAĞFİRETİNE   İLTİCA   EDİYORUZ.   BİZLERİ   BOŞ ÇEVİRME   YA  RABBİ. KUSURLARIMIZI AFFEYLE  YA  RABBİ.   RAMAZANI ŞERİF   HÖRMETİNE   YAPILAN   İBADATI   TAATI   RIZAİ    İLAHİYYENE MUKARRİN   EYLE   YA  RABBİ.    RAMAZANI   ŞERİFİN   ŞEFAATİNE   HER BİRERLERİMİZİ   NAİL   EYLE  YA  RABBİ.   ŞİKAYETİNDEN   EMİN   EYLE   YA RABBİ.   EMSALİ    KESİRESİ    İLE    MÜŞERREF     EYLE    YA    RABBİ.   BU  GECE ŞEREFYAB   OLACAĞIMIZ   LEYLEİ  CELİLEİ KADİRİN    HER    BİRERLERİMİZ VE  BÜTÜN   MÜSLÜMANLAR,   BÜTÜN  ALEMİ   İSLAM   HAKKINDA   HAYIRLI   EYLE   YA   RABBİ.

ALLAHIM.  EY  BÜTÜN AYIPLARIMIZI, KUSURLARIMIZI VE NOKSANLARIMIZI ÖRTEN, EY  BÜTÜN  KÖTÜLÜKLERİMİZİ  VE  GÜNAHLARIMIZI SETREDEREK BİZLERİ  YANILGI  VE  UTANÇTAN   KORUYAN  ULU  ALLAHIM.  EY  HÜKMÜNDE  GALİP  VE  AZİZ  OLAN  YÜCE  RABBİM.  EY BİZ GÜÇSÜZ  VE GÜNAHKAR  KULLARINI   FAZL  Ü  KEREMİNLE  YARGILAYIP  BAĞIŞLAYAN.  EY ULULARDAN  ULU VE YÜCELERDEN YÜCE OLAN. EY BÜTÜN YARATTIKLARINI  DİLEDİĞİ   HERŞEYE  YÖNELTEN  VE ONLARI SALAHA VE FELAHA  GÖTÜREN.  EY KALPLERİ  VE  GÖZLERİ HAK VE HAKİKATE DOĞRULUK VE FAZİLETE ÇEVİREN. EY MUTLAK BİR NİZAM VE İNTİZAM İÇİNDE  GECELERİ  GÜNDÜZE  VE  GÜNDÜZLERİ  GECEYE DÖNDÜREN ALLAHIM. BİZLERİ  KABİR  VE  CEHENNEM  AZABINDAN  KURTAR. AYIPLARIMIZI  KUSURLARIMIZI  NOKSANLARIMIZI  VE  GÜNAHLARIMIZI ÖRT. İSYANLARIMIZI YARGILA VE BAĞIŞLA. KALPLERİMİZİ İMAN VE İSLAM İLE ARINDIR. KABİRLERİMİZİ KURANI AZİMİ BURHAN İLE NURLANDIR. GÖĞÜSLERİMİZİ  ŞERHEDEREK  ÖLÜ  KALPLERİMİZİ  HAKİKAT  VE  MARİFET SIRLARI İLE UYANDIR.  GÜNAHLARIMIZI VE KÖTÜLÜKLERİMİZİ  SİL VE  BİZLERİ  İLAHİ  RIZANA  MAZHAR  OLMUŞ  SÂLİK  VE  SÂDIK KULLANLIRNDAN  EYLE .

ALLAHIM  VARLIKTA  DARLIKTA  SEVİNÇTE  VE  KEDERDE  HER  HALÜ  KÂRDA.  BİLDİĞİMİZ  VEYA  BİLMEDİĞİMİZ  BÜTÜN  NİMETLERİNE  KARŞILIK OLARAK  SANA  ŞÜKREDERİZ.  EY BÜTÜN  KUDRET  VE  HALLERİ  DİLEDİĞİ GİBİ  DEĞİŞTİREN  ALLAHIM.  BİZİM  HALLERİMİZİDE  EN  GÜZEL  HALE  ÇEVİR.

BÜTÜN  KORKULAR  İÇİN  “LA İLAHEİLALLAH”

BÜTÜN  NİMETLER  İÇİN  “ELHAMDÜ LİLLAH”

BÜTÜN  BOLLUK  VE  GENİŞLİK  İÇİN  “EŞŞÜKRÜ LİLLAH”

BÜTÜN  ŞAŞKINLIKLAR  İÇİN  “SUBHANALLAH”

BÜTÜN  GÜNAHLAR  İÇİN  “ESTAĞFİRULLAH”

BÜTÜN  MÜSİBETLER  İÇİN  “İNNA LİLLAH”

BÜTÜN  DARLIKLAR  VE  SIKINTILAR  İÇİN  “HASBİNALLAH”

BÜTÜN  KAZA  VE  KADER  İÇİN  “TEVEKKELTÜALALLAH”

BÜTÜN  GAM  VE  KEDERLER  İÇİN  “LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH”

BAREKÂLLAH VE BEREKATI  KELAMULLAH  RA.  SEMARA  SEFARA  VEFARA VECDÜ HALATI MERDANI HUDA RA. EVVEL AZAMETİ BUZURGİİ HUDA VE RİSALETİ  RUHİ  PAKİ  HAZRETİ  MUHAMMED MUSTAFA  RA.  VE  CIHARI  YARI GÜZİNİ  HABİBULLAH  RA.  VE  HAZRETİ  İMAM  HASANI  ALİ VE HAZRETİ İMAM  HÜSEYİNİ  VELİ  VE  ŞUHEDAYI  DEŞTİ  KERBELA  RA. VE  EVLİYAYI AGAH  VE  ARİFANI  BİLLAH RA.

VESSAFAİ  VAKTİ  DERVİŞAN  HAZİRAN GAİBAN DUSTAN MUHİBBAN. EŞŞARKU ALEM TA  BE  GARBI ALEM ERVAHI GÜZEŞTEGANI  KAFFEİ EHLİ İMAN RA  VE  RIZAİ  HÜDARA  FATİHATÜL  KİTAB  BERHANİM  AZİZA

AZAMETİ  HÜDARA  TEKBİR  ALLAHÜEKBER  ALLAHÜEKBER LA İLAHE İLLAHU  VALLAHÜ  EKBER  ALLAHU  EKBER  VELLİLAHİL  HAMD  ESSELATÜ VESSELAMİ  ALEYKE  YA RESULALLAH  ESSELATÜ  VESSELAMÜ  ALEYKE  YA HABİBALLAH,  ESSELATÜ VESSELAMÜ  ALEYKE YA NURİ ARŞİLLAH ESSELATÜ  VESSELAMÜ   ALEYKE YA  SEYYİDEL  EVVELİNE  VEL  AHİRİN  VE ŞEFİ EL MÜZNİBİN VE SELAMÜN ALEL MÜRSELİN VELHAMDÜLİLLAHİ RABBÜL  ALEMİN  ELFATİHA”

Bu duayı bendeniz Pazartesi gecesi Cami’de okudum. Hakk (C.C.) Kabul buyursun.  Rahatsızlığım dolayısıyle Mihrabın sol tarafına  bir yere bir iskemle koydular. Çıktım oturdum...Mahmut Hoca dedi ki:

-Vaaz kürsüsüne çıkmak için müftüden izin gerekir, ama bu yerde oturmanın bir sakıncası yok...

Duadan önce “kadrin kıymetini bilmeli” başlıklı bir yazımı okudum. Sonra Duayı okudum  Cemaat amin dedi, Yukarıya metnini verdiğim Duaya, devlete silah çekenlerle savaşırken Doğu’da, o gün şehit olanları da ekleyerek son verdiğimde, Cemaatte bir hareket sezdim. Burası konferans salonu olmadığı için alkış beklenemezdi. İnsanların   kalplerinden “Dua yerini buldu “ dediklerini duyar gibi oldum. Yaradan kabul etsin, diyerek yerimden ayrılıp safa geçtim. O sırada Mahmut Hoca Cemaate, bu yapılan dua’nın “Mevlânâ hazretlerinin duası” olduğunu söyledi...

Dostlar ! önemli bir gece yaşadık. Evvelemirde idrak ettiğimiz Leyle-i Celile-i Kadri ihya etmeye çalışmanın mutluluğuna erdik, saniyen destur “Mevlevîliği ait olduğu yere, yani Cami’ye yeniden taşımanın ilk adımını attık. Böylece elli yıldır “Turistik gösterilerle” ayakta durmaya çalışan bu fevkelbeşer Hakk ve aşk yolunun yörünge sapmasını, tashih etmeye başlamanın da nurunu yaşadık

İstanbul’da **Tophane’**de, Kadirhâne âsitanesi’nin aziz banii İsmail Rumi hazretlerineefendi tekkeyi kilise kalıntısının üzerine kurmuşsun, aşağıda papaz mezarları var...” dediklerinde “Taraflar birbirinin eksiğini tamamlar” demişti... Şimdi biz de fuhuş otellerinde ve içkili gazinolarda “semazen” namı altında dönenlerin  eksiklerini tamamlamak üzere, görevlendirilmiş bulunuyoruz. Onlar da dilleri uzadığında bizim eksiğimizi söyleyecekler.

Hakk doğrusunu bizden çok daha iyi bilir. Hemen teslim Olmalı.