İrtica Vatikan'ı Sardı

paleologos.jpg

  

İrtica Vatikan’ı sardı. Vatikan mürteci oldu. Gericilik Vatikan’a ulaştı. Vatikan gericilikte gün sayıyor. Türkiye’nin gericileri gibi yıkacağı bir cumhuriyeti olmadığı için, bir devlet olan Vatikan‘ın gericileri zaten geri kalmış Cumhuriyetlerini yeni gericilikle daha da sağlamlaştırdılar.

Vatikan 1000 yıl önceki “Haçlı seferleri” dönemine geri döndü. O zaman yaşamış bir Bizans İmparatorunun Hz. Muhammed hakkında söylediklerini yineleyerek çağdaş bir gericilik örneği sundu. Papa Bilmem kaçıncı Benediktüs modern bir gerici oldu. O artık anlı şanlı, süslü  elbiseli, altınlı sırmalı, sarı kırmızı, yeşil urbalı, çapraz gerdanlıklı muhteşem bir “gericidir”

Yürürken yandan yandan gidiyor, etrafı selamlarken müminlere müstehzi, alaycı gülücükler atıyor. Boş olduğu zamanlarda ellerini   karnının üzerinde kilitiyor. Yüz   binlerce   insana karşı konuşurken sanki Vatikan‘daki odasındaymış gibi sakin ve kendinden emin tavırlar sergiliyor… Önceki Papa‘dan kalma, dört yanı kurşun geçirmez camlı “Papamobil” isimli arabasında sokaklardan geçerken, bu da yeni çıktı; karşısında iki kardinal oturuyor. Ne olur ne olmaz, kalın camları delip yüzer kulübesine uzanacak, Ağca‘nınkine benzer   bir kurşun, daha önce kardinallere uğrayıp soğusun diye… Deneyimli Papa’nın şimdi   papazlardan canlı kalkanları var…

Bu Papa çok sevilecek… İyi bir Papa olacak… Hırıstiyan dünyası yüzyıllardan beri unutup söylemediği şeyleri bu Papa’nın ağzından tekrarlayacak…. Eski lafları yeniden ısıtıp gündeme sokacak.

George Bush’un çakır keyif bir anda ağzından kaçırdığı “Haçlı” sözcüğüne uygun bir zamana   fiilen ve yeniden geri döndüğümüz için, “Barış gücü” adı altında Batı’nın Doğu’daki köprü başı Lübnan’a her gün Fransız tankları çıktığı için,   Papa da sözleriyle bu yeni zamanı taçlandıracak.. Şimdi Hırıstiyanlar uzun yüzyıllardan kalma “kin anılarını” tazeleyerek, yeni zamanları kendi imanlarınca   yorumlayıp doğrulama gayretine düşecekler. Bu gayret zamanın modası olacak.Eski sözleri her gün arayarak, tarihin çöplüğünü durmaksızın karıştıracaklar. Unutulmuş kötülükleri tekrar gün ışığına çıkarmanın dayanılmaz ihtirasını   yaşayacaklar.  

Yaşadığımız Dünya’da her olay arkasında bir başka olayı gizliyor. Her atılan taş sonradan atılacak daha büyük taşların yolunu açıyor… Acaba Papa’nın bu yaramazlığı neyi saklıyor ? Bunun arkasında ne var ? Acaba Amerika‘nın olası Suriye ve İran saldırısı mı ? Papa da mı gündem hırsızlığına başladı ?

İrtica Vatikan’ı sardı. Vatikan’ın başı Müslümanlara çatmak için Bizans imparatoru II. Mihal Paleologos‘a başvurdu. Altı yüz yıl önce yaşamış bu İmparator‘un çağında “Haçlı seferleri” son dönemini yaşıyordu. Dünya Hırıstiyan ve Müslüman olarak ikiye ayrılmıştı. Ve Paleologos kendini Hırıstiyanların başı olarak görüyordu. Karşı kampın kumandanı elbette savaştığı kampın kumandanına hakaret edecekti… Şimdi Papa‘nın yaptığı gibi… Böylece Papa da bin yıllık kanlı bir savaşın son karşı kumandanı oldu. Tebrikler.

Papa bu işi neden yaptı ? Vatikan yönetimi “Dinler diyaloğuna hizmet” diyor… Belki amaç saygındır ama seçilen kelimeler yanlış. Bilerek mi bilmeden mi ? Türkçede bir atasözü var   destur “Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirir” derler… Darılmasınlar. Atasözleri en ağır konuları “zipleyerek” sunarlar…”lâ teşbih ve lâ temsil denmiştir: Benzetmede yamukluk olmaz”… Hatlar karışmadıkça kimseye zarar gelmez…

Siz bu atasözünden rahatsız olduysanız o zaman ben de hatları karıştıran Papa gibi özür diler işin içinden çıkarım.  

Herşeyin doğrusunu bilen Rabbim Celle Celâlühü Papa hazretlerini bir an önce “gericilikten” kurtarsın.

Bu yazı Destur kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.