Nezih UZEL

Nezih Uzel - Sapanca1938 yılında Mudanya’da doğdu. Babası Şumnu’ nun Hocazadeler ailesinden Çanakkale Savaşı gazisi, Haydarpaşa Tıbbıye-i Şahane ve Gülhane Asker Hastahanesi 1915 mezunu Doktor Mehmet Muhlis, Annesi Fatih Medreseleri Dersiamlarından Sarı Güzel Cami imamı, Filibe doğumlu Hüseyin Hüsnü Efendinin kızı Hacer İhsan’ dır. Uzel 1949 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’ a taşındı. 1957 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi. Uzel İstanbul Şehrinde o yıllarda hayatta olan eski kültürün son ve en güçlü temsilcileriyle tanıştı. Ordinaryus Profesör Doktor Süheyl Unver, Kudümzen Başı Sadettin Heper, Neyzen Başı Halil Can, Eski hat ve tezhip san’atında hattat Necmettin Okyay, Halim Yazıcı, Bekir Pekten’in derslerini izledi.

Yeni Kapı Mevlevihanesi son şeyhi Abdülbaki Efendi ‘ nin oğlu Resuhi Baykara ve Büyük Araştırmacı ve ilim adamı Abdülbaki Gölpınarlı ve Şeyh Mithat Bahari Beytur aracılığıyla Mevlevi kültürüne girdi. 15 yıl Üsküdar’ da eski Özbekler Dergahı son şeyhi Necmettin Özbekkangay’ ın hizmetinde bulundu. Devrin şöhretli köşe yazarı Mevlevi Refi Cevat ulunay’ın teşvikiyle gazeteciliğe başladı.Dönemin pek çok yazarına ulaştı. Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Reşat Ekrem Koçu, Yaşar Kemal, Haldun Taner’i tanıdı.Yurt dışında Fransız Match Dergisi başyazarı Raymond Cartier, Roger Garaudy, Mme.Carrere d’Encausse,Oryantalist Edward Said, Anna Marie Schimmel gibi kişilerle bulundu,kitaplarını çevirdi.

Pek çok yerli yabancı çeşitli gazetelerde muhabirlik, köşe ve araştırma yazarlığı yaptı. 1966 yılında Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki İstanbul Belediye konservatuarı İcra heyet’inde ve İstanbul radyosu’unda kudumzen olarak görev aldı.İslam,tarih,kültür ve san’at ile ilgili 25 kitabı ve eski Tasavvuf müziğini içeren 28 plak, CD ve kaseti yayınlandı. Uzel, semazenbaşı Ahmet Bican Kasaboğlu ile 1981 yılında İstanbulda eski Galata Mevlevihanesi şimdiki Divan Edebiyatı müzesi çerçevesinde İstanbul Sema gurubunu kurdu.Bu grup Yurt içinde ve Batı ülkelerinde yüze yakın konser ve sema gösterisi düzenledi. Galata Mevlevihanesi ve TC Vakıflar İdaresine bağlı eski Üsküdar Mevlevihanelerinde ilk defa sema gösterisi yaptı. Grup 1987 yılında Konya Belediyesinin daveti üzerine o yıl uluslar arası Konya Mevlana İhtifali’nin Müzik ve sema görevini üslendi.Aynı yıl eski Kütahya Mevlevihanesinde 1925’ten bu yana düzenlenen ilk Sema törenini gerçekleştirdi. Grup 1998 yılında Prof.Guiseppe Fanfoni tarafından onarılan Kahire Mevlevihanesi’ni hizmete açtı. Girit Hania Lübnan Trablusşam ve Kudüs Mevlevihaneleri’ni gündemine aldı. İstanbul Sema grubu onsekiz yılda otuza yakın semazen yetiştirdi. Paris’te kurulan Association Mevlana ve Londra’da kurulan Rumi Society’ ve Finlandiya’da bulunan Nefes derneklerine ilham kaynağı oldu. Uzel yurt içinde iki gazete ve üç dergiye yazı yazmış, yurt dışında Freelance gazetecilik, yazarlık ve kültürel organizasyonlarını sürdürmüştür. Uzel hiç evlenmedi.

Nezih Uzel, 1 Mayıs 2012 Salı günü, İstanbul Üsküdar’da geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Karacaahmet Mezarlığında medfun bulunmaktadır.

  • Barış

    Ahirete doğmadan iki gün önce, elini öpmek ve yanında birkaç saat bulunmak nasip oldu.Bu onuru son günüme kadar göğsümde bir madalya gibi taşıyacağım…

  • Habasri

    3 Mayıs 2012 de cenazesi kalkacak merhum nasıl olutor da Karacaahmet mezarlığında medfun bulunmaktadır???

  • yavuzi

    Rabbim rahmet etsin. ne güzel bir insandı. Ne güzel bir Allah dostuydu.