Lutf-u Şahı Enbiya

esad.jpg

Ne ab-ı dideden rahat, ne ah-ı sineden imdat
Benim bar-i günahım lütf-u şah-ı Enbiya ister.

                                         Erbil’li Esad Efendi

Bu yazı Dervish kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.
  • İSA AVCI

    Lise yıllarında tarih dersinde bu zatla ilgili bir bölüm hatırlıyorum: Rejim aleyhtarı olduğu için, ayaklanmada dahli bulunduğu için( galiba menemen olayı) 90 kusür yaşına rağmen önce nefiy sonra idam edilir. Galiba ünlü bir gösteri adamının büyük dedesi olsa gerektir.
    Oysa ona ait olan yukarıdaki mısraıları okuduğum da(manasını tam anlamasam da) ruhumda güzel ve derin duygular bırakıyor. Keşke ne idüğü belirsiz ve bilinmez modernleşme, asrileşme, batılılaşma ve çağdaşlaşma adına terkettiğimiz, terketmek zorunda bırakıldığımız değerlerimizi bilsek anlasak ve o değerleri tekrar hayatımızda yaşanır kılsak.