Aylık arşiv: Aralık 2008

Şeytanın onur madalyası

Goya İblisiyye devletinin başkanı Zebânî, ülkesini yakan, yıkan, insanlarını öldüren, kundaktaki bebeklerini boğazlayan, ak sakallı dedelerini yerlerde sürükleyen, gözü yaşlı ninelerinin canını alan, cesetlerini dipsiz kuyulara atan, ölülerini karanlık mağaralara dolduran, topraklarına yüzyıllarca adam öldürecek zehirler saçan, kuytu yerlere gizli … Okumaya devam et

Günün Çilesi kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Ne İstersen ol !

Günler, geceler boyu bekledi Yusufçuk Kalender’de ne bir ümit ne de bir soluk Sanki kurumuştu, Çekirgenin bedeni Yusufçuk bilmedi, nedir bunun nedeni. Kalender sustukça susuyor,  konuşmuyor Yusufçuk bu sonsuz çileye alışmıyor Bataklıkta bir gün olmuştu bir hareket Yusufçuk sevindi -işte … Okumaya devam et

Kalender Çekirge kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Çileyi hatm etti

Esrâr Dede çileyi hatm ettiği dem Sırr oldu serin, hırka-i tâbûta çeküp Gâlib dedi târihin efsûs efsûs Hemdemlerini hayrân kodı Esrâr göçüp.”                                                    Şeyh Galip                                   (1759-1799)

Dervish kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Gözler Kan ağlasın

Kan ağlasın bu dide-i dür-bârım ağlasın Ansın benim o yâr-ı vefâ-dârım ağlasın Çeşm ü dehân u ârız u ruhsârım ağlasın Baştan başa bu cism-i siyeh-kârım ağlasın Ağyârım ağlasın bana hem yârim ağlasın Gûş eyleyen hikâyet-i Esrâr’ım ağlasın Nâ-dide bir güher … Okumaya devam et

Dervish kategorisine gönderildi | 1 Yorum

Ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma Gâhîce uyandıkça şebistân-ı safâda Şol gice olan sohbet-i hem-vârı unutma Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma Ben sabr edeyim derd ü gam-ı hecrine … Okumaya devam et

Dervish kategorisine gönderildi | 2 Yorum

Aşkın cezası kaldırıldı

“O mutluluk veren Dost kalktı. Kalkınız, çünkü Aşkın cezası kaldırıldı. Kalkınız çünkü O güzel boylu sevgili kalktı. Kalkınız çünkü bu gün Kıyamet günüdür. Her şey ayağa kalktı.”                                 Mevlânâ Mevlânâ var olduktan sonra yeryüzünde âşıkların yüzlerine nur geldi. Karanlıktan çıkıp … Okumaya devam et

Dervish kategorisine gönderildi | 1 Yorum

Bağı seyre geldi

Seher vakti bağı seyre geldi Cânân Neler seyretti bidâr olanlar                                            Esrar Dede                                            (1748-1797)

Dervish kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Adımızı temize çıkardı

               Hazreti Monla-i Rum: “Bad ez vefat türbeti ma der zemin mecuy  Der sinahayi merdum ü arif mezarı mast” diyor. Türkçesi: “Ölümümden sonra mezarımı yerde arama  Arif kişilerin gönlüne gömüldüm ben” Mevlânâ’nın Hakk’a vuslatı bir kere daha anılıyor… Rabbine aşık … Okumaya devam et

Dervish kategorisine gönderildi | 2 Yorum

Zebânî ile Yabânî Engizistan’da

  İblisiyye ülkesinin devlet başkanı ekselans Zebânî ile Gayya Kuyusu Cumhuriyeti’nin reisi ekselans Yabânî dün uçağa binerek Engizistan’ın başşehri Çalpara’ya geldiler. Engizistan devlet başkanı misafirlerini Çalpara hava alanında törenle karşıladı. Zebânî ile Yabânî uçaktan birlikte indiklerinde protokol mangası yerini almış … Okumaya devam et

Günün Çilesi kategorisine gönderildi | 6 Yorum

İşte o kadar

O yüz, âşık değildir. Onun görünüşü öyledir. Yer, içer, söyler. İşte o kadar… Bütün işi gücü bunlardır. Gökyüzünde bile işi hâtâlı ve suçlu olanın, yer yüzündeki İşlerine şaşmamalı.                                    Mevlânâ

Dervish kategorisine gönderildi | Yorum yapın