Dünyayı hiçe satanlar

mev.jpg

 

     Nâmûsu câhı çaha atan Mevlevîleriz

     Dünyâ-yi dûnu hiçe satan Mevlevîleriz

     Deh rûze kâr ü bârını dehrin hebâ kılıp
    
 Peygûle-i fenâda yatan Mevlevîleriz

     Ârâmımız semâ iledir rûzgarda
    
Girdab-ı bahri aşka batan Mevlevîleriz

     Telhî-i fâka etmek için nefsimiz helâk
    
Hân-ı vücûda zehr katan Mevlevîleriz

      Biz ey NESİP devlet-i Mollâ-yi Rûmda
      
Dünyâ-yi dûnu hiçe satan Mevlevîleriz   

                                Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhi

                                 Seyyid Yusuf Nesip Dede

                                18. Yüzyıl başı

                                   

Bu yazı Dervish kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.
  • dr.abdullah

    ah nesib dede!kalk da “dünya-yi dun” için “mevleviliği” satanları gör…

  • Syn Doktor
    Mevleviliği satışa çıkarmak, Sülün Osman’ın Galata Köprüsünü satmasına benzer, buna teşebbüs edenler Mevlevîliği değil sadece kendilerini satışa çkarmış olurlar. Bundan Mevlevîlik zarar görmez. Baki eyvallah.

  • dr.abdullah

    güzellik yarışmasında “mss.world” adaylarının arasında sema eden efendiler,dönmeyi rüyada öğrenmedi ya…illa ki birilerinden meşketti de bu haltı kaptılar.peki o fehametlüler,neden o tennureleri o p..lerin boyunlarına dolayıp te’dib etmezler?

  • Onları semazen saymayınız. Eğer bizim dairemizde yetişenlerden iseler emekler zayi olmuştur. Kuşadalı hazretleri “mukallidin tacını hırkasını başına geçirmek de tarikat vazifesidir” demiş. Biz asrın icabatı olarak bu işlemi enternet aracılığıyla yapıyoruz. Her döneni, Mevlevî saymayınız. Bırakınız onları dönebildikleri kadar dönsünler, Ben hiç rahatsız değilim. Kötü iyinin reklamıdır. Selam.